< съдържание Буква Е ^ >

Ел или Ил (сила)

Едно от имената на Господ, употребено в Библейската поезия - Бит. 33:20. То много пъти се съдържа в собствени имена, като във Ветил, Даниил, Илия, и др. Елои, както и Илий значи, Боже мой.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.