< съдържание Буква Е ^ >

Езеро

Ужасното описание на пъкъла като езеро, в което гори огън и жупел - Отк. 19:20, 21:8, ни напомня огъня и езерото, в които Содом бе пояден и погълнат. Виж Мером и Море.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.