< съдържание Буква Е ^ >

Едутун

Левит, един от настойниците на музиката в храма - 1Лет. 16:38-42. Синовете му, внуците му, и т.н. наследили същата служба - 2Лет. 35:15; Неем. 11:17, и името на един от тях се среща в заглавието на Псалми 39,62,77. Виж. Асаф.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.