< съдържание Буква Е ^ >

Евроклидон (вълнодвижещ източен вятър)

Буйният вятър, който настигнал кораба, на който пътувал ап. Павел, и го разбил до остров Малта - Д.А. 27:14.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.