< съдържание Буква Е ^ >

Евангелист. Виж Благовестител.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.