< съдържание Буква Д ^ >

Дом

Употребява се общо за всяко жилище, и така значи не само къща, но и шатър, храм, и др. Домовете в старо време, както и в днешно време се правели от различни вещества. Ам. 5:11, говори за частни домове, изградени от дялани камъни. Много домове в Палестина са строени с плоски покриви. Мойсеевият закон изисква да се правят ограждения около стрехите на къщи с плоски покриви за безопасност - Вт. 22:8. На къщните покриви простирали ленени гръсти - И.Н. 2:6, жито и др.; върху тях са разговаряли - 1Цар. 9:25, молели - Д.А. 10:9, служили на идоли - 4Цар. 23:12; Ер. 19:13, отгоре върху тях правили шатри, за да празнуват празника на шатрите - Неем. 8:16. Често на тях са се качвали и слизали чрез стълби вън от зданието, и затова не е случайно, че Спасителя заръча на учениците си, когато настане времето да се обсади Ерусалим да бягат, а които се намерят на покривите, да не слизат в къщите си - Мт. 24:17.

Големите домове се строели около дворове. Когато "Господ погледна Петър" - Лк. 22:61, Исус е бил несъмнено вътре в зданието, а Петър на двора.

По-бедните градели къщите си от слаби вещества, и затова е казано, че крадци могат да ги пробият или да ги подкопаят - Йов 24:16; Мт. 6:19, и че такава къща вятъра може да отвее, а пороя да я завлече - Мт. 7:27.

< съдържание Буква Д ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.