< съдържание Буква Д ^ >

Далмация

Европейска област на източната страна на Адриатическо море. Далмация е част от Илирия. Апостол Павел изпратил Тит в Далмация, да проповядва Божието слово - 2Тим. 4:10

< съдържание Буква Д ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.