< съдържание Буква Г ^ >

Гръм

Гръмотевиците и светкавиците проявяват Божия сила, и показват присъствието Му - Из. 19:16; 1Цар. 2:10, 12:17; Пс. 18:13. В Пс. 29:3-5, гръмотевицата е наречена поетично "Гласът Господен", "Гласът Господен е над водите; Бог на славата гърми: Господ гърми над големите води, Гласът Господен е силен; Гласът Господен е величествен. Гласът Господен троши кедри; Да! Господ троши ливанските кедри" и. т. н. Виж и Йов 37:1-5; 40:9; Ер. 10:13. За пояснение на Пс. 29:9, "Гласът Господен прави да раждат кошутите", Мофат, като описва гръмотевиците в Южна Африка, казва че сърните (кошутите) бягат от страх, и че на сутринта след гръмотевиците туземците виждали на различни места да се разхождат малки сърнички.

< съдържание Буква Г ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.