< съдържание Буква Г ^ >

Гриф

Вероятно "Осифраж" - косто-трошител, на еврейски "Перес" - трошител. Нечиста птица от рода на орлите - Лев. 11:13, Вт. 14:12. Планинска птица като орелопиляка от Алпите, който троши костите на дивите кози, които лови по стръмнините.

< съдържание Буква Г ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.