< съдържание Буква Г ^ >

Град Давидов

Обикновено обозначава планината Сион, в югозападната част на Ерусалим, която Давид превзел от евусейците, и където имало един палат. И града и палата носели неговото име. В Лк. 2:11, с Давидов град се обозначава Витлеем (родния град на Давид).

< съдържание Буква Г ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.