< съдържание Буква Г ^ >

Грабеж

Плячките взети по време на битка, били разделяни по равно от тези, които участвали в боя, и от онези, които пазели стана, докато първите отсъствали от него - Чис. 31:27-32. Делът на Господа, се отделял най-напред от цялото, а в по-късни времена и царя взимал една част за себе си.

< съдържание Буква Г ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.