< съдържание Буква Г ^ >

Гофер - Бит. 6:14

Вид дърво. От Гоферово дърво е направен Ноевия ковчег. Едни предполагат, че това дърво е кипариса, а други, че е бора. Гофер може да е общото име на такива дървета, които съдържат смола, каквито са например Кедровото дърво, кипариса, бора и др.

< съдържание Буква Г ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.