< съдържание Буква Г ^ >

Готониил

Син на Кенез, и първия съдия на израилтяните, който ги избавил от робството на Месопотамския цар, и ги управлявал в мир четиридесет години. Неговата съпруга Ахса (дъщеря на вуйчо му Халев), му е дадена като награда за геройството му при превземането на град Девир - И.Н. 15:17; Съд. 3:9,10.

< съдържание Буква Г ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.