< съдържание Буква Г ^ >

Гомор

Един от градовете в плодородната долина Сидим, близо до южната част на старото Мъртво море. Гомор е заличен от лицето на земята поради беззаконията си. Виж Содом.

< съдържание Буква Г ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.