< съдържание Буква Г ^ >

Голан

Левитски град, и град за прибежище в северозападната част на Васан - И.Н. 21:27. Местоположението на този град, който е бил разположен на изток или североизток от Галилейското езеро, сега не е известно.

< съдържание Буква Г ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.