< съдържание Буква Г ^ >

Гозан

Сега Озан. Река в Мидия и съседната област - Ис. 37:12. Теглат-Феласар и след това Салманасар изпратили там в плен пленените израилтяни - 4Цар. 17:6; 1Лет. 5:26. Казал-Озан или Червената река, се намирала в северозападната част на Персия, течела североизточно и след много заобикаляния се вливала в Каспийско море.

< съдържание Буква Г ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.