< съдържание Буква Г ^ >

Гитит

Тази дума означава гетски. Тя може да обозначава или някой музикален инструмент или вид напев от Гет, където Давид пребивавал по времето на Сауловото гонение - 1Цар. 27:1-7. Думата Гитит се среща в заглавието на Псалми: 8, 81 и 84 в Цариградския превод.

< съдържание Буква Г ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.