< съдържание Буква Г ^ >

Гисам

Арабин, който се съпротивил на Неемия, когато последния предложил да се построи отново Ерусалимската стена - Неем. 2:19, 6:1-9. Това се случило през 445г. преди Р.Х.

< съдържание Буква Г ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.