< съдържание Буква Г ^ >

Гирсон

Най-големият син на Левий и началник на един от трите рода на Левитското племе - Бит. 46:11; Из. 6:16. Гирсоновите потомци разполагали стан в пустинята на запад от скинията, и пренасяли завесите на скинията и другите и части от място на място - Чис. 3:17,25, 4:24-28, 38-41, 10:17. В Ханаанската земя на тях им били дадени тринадесет града - И.Н. 21:6; 1Лет. 6:62,71.

< съдържание Буква Г ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.