< съдържание Буква Г ^ >

Гило

Град на Юда - И.Н. 15:51, където пребивавал Ахитофел (съветника на Давид). В този град Ахитофел се обесил, като видял, че предателството му против Давид излязло на яве и, че съветите му били отхвърлени от Авесалом - 2Цар. 15:12, 17:23.

< съдържание Буква Г ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.