< съдържание Буква Г ^ >

Гиветон

Филистимски град; наследие на Дановото племе и определен за левитите - И.Н. 19:44, 21:23. Филистимците останали да живеят в града и след завладяването му. По времето на Надав те пак си го възвърнали. Надав убил Вааса по време на обсадата на този град - 3Цар. 15:27, 16:15. Късната история на Гиветон и местоположението му не са известни.

< съдържание Буква Г ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.