< съдържание Буква Г ^ >

Гефа

Един от Мадиамовите синове; внук на Авраам - Бит. 25:4. Той се заселил в Арабия близо до Мадиамската земя - Ис. 60:6

< съдържание Буква Г ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.