< съдържание Буква Г ^ >

Гетримон (линът за наровете)

I. Левитски град в Дановото наследие - И.Н 21:24; 1Лет. 6:69, не далеч от Йопа.

II. Манасиев град на запад от Йордан, даден на левитите - И.Н. 21:25, наречен Вилеам в 1Лет. 6:70.

< съдържание Буква Г ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.