< съдържание Буква Г ^ >

Гет

Един от главните градове на филистимците, и едно от петте филистимски княжества - 1Цар. 5:8, 6:17. Гет е бил забележителен град, основан при една от филистимските граници близо до Ерусалим, но местоположението му днес не е известно. Този град е родния град на Голиат - 1Цар. 17:4, Виж И.Н. 11:22 и 2Цар. 21:19-22. Там Давид намерил прибежище от Саул - 1Цар. 21:10, 27:2-7. Гет попаднал под Юдейска власт в началото на царуването на Давид и останал подвластен чак до падането на Юдейското царство - 1Лет. 18:1. Ровоам го укрепил - 2Лет. 11:8. Азаил, Сирийския цар го превзел - 4Цар. 12:17. Филистимците си го върнали, но Озия пак го завладял - 2Лет. 26:6. Давид имал двама служители гетци, които му останали верни по времето на въстанието на Авесалом - 2Цар. 15:18-22.

< съдържание Буква Г ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.