< съдържание Буква Г ^ >

Гесен

I. Името на една област в Египет, където се населили израилтяните по времето на Йосиф. Тази земя може да се е намирала на изток от Пелусийския клон на Нил, по посока на Арабия. Виж Египет. Изглежда, че Гесен се е простирал чак до Нил - Из. 1:22, 2:3, защото в Египет юдеите яли риба изобилно - Чис. 11:5, и защото лесно напоявали земята си - Вт. 11:10. Гесенската земя е била близо до столицата на Египет, до Илиопол и до Рамесийската земя - Бит. 45:10, 47:11, Из 8-12гл. За нея се казва, че е най-благоприятната част на Египет за скотовъдство - Бит. 46:34, и някога е била по-добре напоявана и по-плодовита от колкото е сега. В Египет юдеите много се обогатили и размножили - Бит. 47:27. Там те претърпели и големи страдания, но Господ пак не ги забравил - Из. 8-12гл., 9:26. Много египтяни обитавали между тях.

II. Град с околните на него места в Юдовите планини - И.Н. 10:41, 11:16, 15:51.

< съдържание Буква Г ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.