< съдържание Буква Г ^ >

Герар

Стар град или старо място на филистимците по времето на Авраам и Исаак - Бит. 10:19, 20:1, 26:1,6,17. Герар е бил близо до Газа, в южната част на Юдея, но сега точното му местоположение не е известно. Виж 2Лет. 14:13,14.

< съдържание Буква Г ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.