< съдържание Буква Г ^ >

Гера

Двадесета част от сикъла. Гера е била най-дребната еврейска монета. Тя е струвала около двадесет и пет пари - Из. 30:13.

< съдържание Буква Г ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.