< съдържание Буква Г ^ >

Гедира

Град в Юдейското поле - И.Н. 15:36. Вероятно този град е същия, който е наричан още Гедер и Вет-Гедер (1Лет. 2:51). Гедира може би е била наследство на Халевовото потекло.

< съдържание Буква Г ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.