< съдържание Буква Г ^ >

Гарван (или врана)

Споменат в Бит. 8:7 и Лев. 11:15. Голяма черна птица, която се храни с мърша. Първо изкълвава очите на мъртвото тяло - Пр. 30:17. Гарвана изпъжда пилетата си щом те станат способни да се хранят сами - Йов 38:41; Пс. 147:9. Илия е хранен от враните - 3Цар. 17:6.

< съдържание Буква Г ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.