< съдържание Буква Г ^ >

Галилейско езеро. Виж Море IV.

< съдържание Буква Г ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.