< съдържание Буква Г ^ >

Гавриил

Един от главните ангели. Той е изпратен при пророк Данаил, за да му изтълкува виденията, а също при Захария, за да му извести бъдещето рождение на Йоан Кръстител - Дан. 8:16, 9:21; Лк. 1:11,19. След шест месеца е изпратен и в Назарет при Дева Мария - Лк. 1:26-38.

< съдържание Буква Г ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.