< съдържание Буква Г ^ >

Гаас

Един от върховете на планината Ефрем, известен с гроба на Исус Навин - И.Н. 24:30. Може би "долините на Гаас" в 2Цар. 23:30, 1Лет. 11:32, са в подножието на същата планина.

< съдържание Буква Г ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.