< съдържание Буква Г ^ >

Гаал - Съд. 9:26-41

Еведов син. Гаал може да е потомък на Емор, Сихемовия баща - Бит. 34:2-6. Той се присъединява към сихемците когато се разбунтували против Авимелех, сина на Гедеон. Разпалил гнева им, и ги повел на бой против него, но Авимелех го разбил и го изгонил от града.

< съдържание Буква Г ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.