< съдържание Буква В ^ >

Възраждане (новорождение)

Описва онова действие на Святия Дух, чрез което душата, преди това мъртва в грехове, отново се ражда праведна в Христос. В Св. Писание е изразено с думите: да се роди човек отново - Йн. 3:3-7; да стане ново създание - 2Кор. 5:17; да се съживи в святост - Еф. 2:1; да се изобрази Христос в сърцето му - Гал. 4:19; става участник в божественото естество - 2Пет. 1:4. Единственият извършител на тази промяна е Святия Дух - Йн. 1:12,13, 3:4; Еф. 2:8-10, и обикновено Той я извършва чрез евангелската истина - Як. 1:18; 1Пет. 1:23; 1Кор. 4:15. В тази промяна, нравствения Божи образ се връща в душата, и дава началото на възвишена любов към Бога и към ближния. Възраждането, което предизвиква вяра се придружава с оправдание, което води до истинска святост в живота или към освещение, което започва от "младенеца в Христос", и се усъвършенства, когато той стигне на небето "в пълнотата на мярката на съвършения човек". В Мат 19:28 обновлението (гр. възраждането), показва действието чрез което Христос прави всички неща нови. В Тит 3:5, "окъпването, сиреч, новорождението и обновлението на Светия Дух", описва очистителната работа на Святия Дух при новото раждане.

< съдържание Буква В ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.