< съдържание Буква В ^ >

Вретище

Евреите и други народи, носели вретища около кръста си по време на злощастие, покаяние и скръб - Бит. 37:34; 2Цар. 3:31; 3Цар. 20:32; Мт. 11:21. Пророците често се обличали във вретище, и въобще в облекло от груб плат - Мт. 3:4. Господ заповядал на Исая да развърже вретището от кръста си и да ходи гол - Ис. 20:2. Захария казва, че лъжепророци няма вече да пророкуват в козинява дреха, за да мамят хората - Зах. 13:4.

< съдържание Буква В ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.