< съдържание Буква В ^ >

Веелзевул

"Началник на бесовете" - Мт. 12:24. Това име произлиза от Ваал-зевув (езически бог почитан от акаронците), чието име значи Господ на мухите. Работата му била да покровителствува своите поклонници от мъчението на комарите и на мухите, с които тази страна била изпълнена - 4Цар. 1:2,3,16. Веелзевул вероятно значи бог на сметта. Изглежда, че евреите са наричали с това име Сатана, понеже той е виновник за всичките скверности и гнусотии на идолопоклонството.

< съдържание Буква В ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.