< съдържание Буква В ^ >

Вартоломей

Един от 12те апостоли - Мт. 10:3; Мк. 3:18; Лк. 6:14; Д.А. 1:13. Той се споменава заедно с Филип и изглежда, че е същия човек, който Йоан нарича Натанаил - Йн. 1:45-51, и споменава заедно с другите апостоли - Йн. 21:2. Натанаил може да е първото му име, а Вартоломей т. е. син на Толомей, бащиното и най-известното му име. Виж Апостол и Натанаил.

< съдържание Буква В ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.