< съдържание Буква В ^ >

Ваал - асор

Мястото, където Авесалом пасял стадата си - 2Цар. 13:23. То било близо до Юдовия град Ефрем, (около 8 мили източно от Ерусалим).

< съдържание Буква В ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.