< съдържание Буква Б ^ >

Бодили и Тръни

Под тези имена и под думите къпини, и коприва се разбира многочислените досадителни растения - Бит. 3:18. Такива растения са били знак на пустош - Пр. 24:31, и много пъти са се употребявали като средство за горене - Пс. 58:9; Екл. 7:6, Ис.33:12, за плетове - Ос. 2:6. Има селце, което е разположено в Ерихонското поле, и е оградено сега с плет, който го пази от Арабските ездачи. Един пътник като пътувал по полето, където Гедеон заплашвал Сокхотските князе, че ще разкъса плътта им с тръни и глогове, съзрял такива бодливи растения, някои от които излизали над главата му, когато бил на кон - Съд. 8:7. Много малко от Еврейските имена могат да се приложат с точност на някои от разнообразните бодливи растения, които растат сега в Сирия. Венецът от тръни, който eвреите сложиха на главата на Спасителя, с цел да го поругаят, се предполага, че е бил изплатен от дървото Ziziphus Spina Christi, на което листата са тъмни и лъскави, и валчестите му и жилави стъбла са покрити с остри трънчета - Мт. 27:29; Йн. 19:2,3. Павловият "трън в плътта" - 2Кор. 12:7-10, изглежда е бил някоя телесна немощ, която не е благоприятствала на публичното му служение. Сравни с Гал. 4:13,14; 2Кор. 10:10.

< съдържание Буква Б ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.