< съдържание Буква Б ^ >

Берия

Град в Македония, близо до Пелла, на югозапад и близо до планината Бермий. По-късно бил наречен Иринопол, а сега турците го наричат Бур; други го наричат Кара-Верия. Тук Павел е проповядвал евангелието с успех. Безпристрастните беряни проверявали учението му според Писанията на Стария Завет, и мнозина от тях повярвали - Д.А. 17:10,14, 20:4.

< съдържание Буква Б ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.