< съдържание >

Библейска хронология

Период VI

От Вавилонският плен до краят на Старият Завет - 206 години.

Преди Р.Х.Събитие или разказКъде се намира
606Данаил намира добър прием във Вавилон.Дан.1:5, 8-17
605Варух отново прочита пророческият свитък, който Йоаким изгаря.Ер.36:9-32
603Йоаким възстава против Навуходоносор.4Цар.24:1
603Данаил пред Навуходоносор във Вавилон. Тълкува Навуходоносоровият сън, Дан.2; Описва Вавилонската, 32 стих, Мидо-персийската, 32-39 стих, Македоно-гръцката, 32-39 стих и Римската империи, 33, 40-43 стих и Месиянското царство, 34, 35, 44, 45 стих.Дан.1:18-21
599Смъртта на Йоаким. ЙОАХИН или ЕХОНИЯ - цар, 3 месеца.4Цар.24:5-9; 2Лет.36:8, 9; Ер.22:24-30; 23
599Второ превземане на Ерусалим от Навуходоносор. Йоахим и мнозина негови поданици са заведени във Вавилон. СЕДЕКИЯ или МАТАНИЯ - цар, 11 години.4Цар.24:10-19; 2Лет.36:10-12; Ер.52:1, 2; 24
597Пророчества за продължителността на пленничеството.Ер.29
597Пророчества за възвръщане на Евреите от пленничеството.Ер.30; 31
595Пророчества против околните народи. Еремия заплашва лъжливият пророк Анания.Ер.27; 28; 48; 49
595Пророчества против Вавилон.Ер.50; 51
595Езекиловото видение във Вавилон. Призванието му, Ез.1:1-3:21. Той пророкува бедите на Ерусалим.Ез.3:22-27; 4-7
594Видение на идолопоклонствата, които дадоха повод за пленничеството.Ез.8; 10; 11
594Различни пророчества против лъжливите пророци, Ерусалим и Евреиският народ.Ез.12-19
593Пророчества отправени към Еврейските старейшини.Ез.21-23
593Седекиевият бунт и нечестие.Ер.37:1, 2; 4Цар.24:20; 2Лет.36:13; Ер.52:3
593Нечестието на свещениците и людете (причина за пленничеството стих 15, 16), с едно кратко изложение на последващите съдби.2Лет.36:14-21
590Трета обсада на Ерусалим от Навуходоносор.4Цар.25:1; Ер.39:1; 52:4; 37:3, 4
590Езекил във Вавилон предрича разорението на Ерусалим.Ез.24
590Превземането на града се предсказва. Людете по Еремиевите думи освобождават робите си.Ер.34:1-10
589Пророк Еремия е затворен в тъмница; Пророчествата му там.Ер.32; 33
589Езекил във Вавилон пророкува против Египет, Ез.29:1-16 и против Тир.Ез.26, виж Ис.23
589Халдейците вдигат обсадата от Ерусалим, за да тръгнат в поход против наближаващата Египетска войска. Еремия предсказва поражението на Филистимците.Ез.37:5; 47
589При заминаването на Халдейската войска, людете се отмятат и отново поробват освободените от тях роби, за което Еремия ги заплашва и пророкува незабавното връщане на Халдейците.Ер.34:11-22; 37:6-10
588Еремия е затворен повторно. Той продължава да заплашва Седекия, но е хвърлен в тъмничната яма на Мелхия.Ер.37:11-21; 21; 38; 39:15-18
588Езекил във Вавилон пак пророкува против Египет и Ниневия.Ез.30:20-26; 31
588Ерусалим е превзет. Седекия е отведен във Вавилон. Еремия е освободен от тъмницата.4Цар.25:2, 4-7; Ер.52:5-7; 39:2-7, 11-14
588Навузардан изгаря домът Господен и отвежда людете като пленници освен неколцина бедни, за да обработват земята.4Цар.25:8-21; Ер.52:12-30; 39:8-10; Пс.74; 79; 83; 94
588Еремия оплаква запустението на страната.Пл.Ер.1-5
588Годолия е определен за управител. Еремия и много други се присъединяват към него.4Цар.25:22-24; Ер.40:1-16
588Исмаил убива Годолия и се опитва да отведе людете при Амонците. Йоанан го спира. Людете от страх към Халдейците побягват в Египет въпреки заповедта Господна.4Цар.25:25, 26; Ер.41:1-43:7
588Еремия пророкува против Египет и идолопоклонниците Евреи.Ер.43:8-13; 46:13-28; 44
588Описване на пленничествата на Навуходоносор.Ер.52:28-30
588Езекил предсказва съвършенното опустошение на Юдея.Ез.33:21-33
587Пророчества против Аммон, Моав, Едом, Филистимската земя, Тир и Египет.Ез.25; 27; 28; 32
587Езекиил се отправя с реч към пленниците.Ез.33:1-20
587Злите управители са заплашени; обещание за връщането на Евреите; пророчества за Месиевото царство.Ез.34-37
587Пророчества за църквата и неприятелите й и за обръщането на Евреите.Ез.38; 39
580Навуходоносор издига златен образ.Дан.3
574Езекиловото видение на бъдещия храм.Ез.40-48
572Последно Езекилово пророчество против Египет.Ез.29:17-21; 30:1-19
569Данаил тълкува втория Навуходоносоров сън.Дан.4:1-27
568-563Сбъдването на Навуходоносоровия сън, чрез обезумяването и оздравяването му.Дан.4:28-37
561Евил-Меродах, Вавилонския цар, освобождава Йоахин.4Цар.25:27-30; Ер.52:31-34
558Първо Данаилово видение на зверове.Дан.7
556Данаилово видение на овен и козел.Дан.8
556Данаилова молитва за възстановяването на Ерусалим. Пророчество за седемдесетте седмици.Дан.9; Пс.102
538Валтасарово пируване. Превземане на Вавилон.Дан.5
537Хвърлянето на Данаил в рова на лъвовете.Дан.6
536Кир повелява с указ възобновяването на храмът и завръщането на Евреите в отечеството им.2Лет.36:22, 23; Езд.1:1-4; Пс.126; 85
 Псалми, които се предполага да са били написани през бедите и утесненията на Евреите, особено през Вавилонското пленничество.Пс.10; 13-15; 25-27; 36; 37; 49; 50; 53; 67; 77; 80; 89; 92; 93; 123; 130; 137
536Завръщане на Евреите. Кир връща съдовете на храма. Издигане на олтар.Езд.1:5-11; 2; 3:1-7; Пс.87; 107; 111-114; 116; 117; 125; 127; 128; 134
535Основаване на втория храм под ръководството на Зоровавел.Езд.3:8-13; Пс.84; 66
534Изграждането на храмът се спира от Самаряните.Езд.4:1-5, 24; Пс.129
534Последно Данаилово видение във Вавилон.Дан.10-12
520Изграждането на храмът отново се започва през втората година на Дария Истаспа. Агей и Захария поощряват людете в делото и ги увещават към покаяние.Езд.5:1, 2; Аг.1; 2; Зах.1-6
519Граденето на домът Господен пак се спира и пак се почва.Езд.5:3-17; 6:1-13; Пс.138; Зах.7; 8
516Освещаване на втория храм.Езд.6:14-22; Пс.48; 81; 146-150
485Съпротивляване на Евреите през царуването на Ксеркс.Езд.4:6
483Ксеркс или Асуир, изгонва царицата си Астин.Ест.1
478Ксеркс провъзгласява Естир за царица.Ест.2:1-20
478Мардохей открива заговор против Асуир.Ест.2:21-23
473Заговора на Аман за погубване на Евреите и осуетването му. Праздникът Пурим.Ест.3-10
464Съпротивяване през царуването на Артаксеркс Дългоръкий.Езд.4:2-23
458Ездра е упълномощен да посети Ерусалим.Езд.7:2-14
457Ездра пристига в Ерусалим, и накарва людете да оставят езическите си жени.Езд.8; 10:18-44
457Последни пророчества на Захарий.Зах.9-14
445Неемия получава пълномощие от Артаксеркс, за да посети Ерусалим и възобнови стената му.Неем.1; 2:1-8
445Неемия пристига в Ерусалим. Санавалат се мъчи да му пречи в делото, строителите работят въоръжени.Неем.2:9-20; 3; 4
445Неемия облекчава притеснените от сребролюбците Евреи.Неем.5
445Евреите довършват стената и я освещават.Неем.6; 12:27-43
433Неемия се връща в Персия.Неем.7:1-4
433Второ опълномощаване на Неемия, и неговите промени.Неем.7:6-73; 8-12; Пс.1; 119
428Малахия пророкува против въведения разврат през второто Неемиево отсъствие.Мал.1; 2; 3:1-15
428Друга Неемиева промна.Неем.13:4-31
Около 400Последно пророчество във Стария заветМал.3:16-18; 4
 Отделни родословия и др.1Лет.1-9; Неем.12:10-26

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.