< съдържание >

Библейска хронология

Продължение от период V

Историята на Юда до началото на Вавилонският плен.

Преди Р.Х.Събитие или разказКъде се намира
715Заплашване на Тир, Ис.23. Пророчество за Асирийското нашествие.Ис.10:5; 14:27
714Пророчество за разорението и завземането на Юдея.Ис.24; 26:17, 18; 27
713Исая предсказва Асирийското нашествие и съсипването на Вавилон. Сенахирим излиза против Юдея, но укротен с данък се връща. Исая заплашва Египет и увещава Ерусалим.Ис.22:1-14; 21; 4Цар.18:13-16; 2Лет.32:1-8; Ис.36:1; 20; 29-31
713Болестта на Езекия, благодарствената му песен. Исая предсказва благословенията на Христовото царство, и съдбите върху неприятелите на Сиона.4Цар.20:1-6, 8, 9-11, 7; Ис.38; 2Лет.32:24; Ис.32-35
712Ниневия е заплашена от Наум.Наум 1-3
712Езекия гордо показва на Вавилонските посланници съкровищата си. Исая предсказва Вавилонския плен.4Цар.20:12-19; Ис.39; 2Лет.32:25, 26
711Второ Сенахиримово нашествие срещу Юдеите. Погубването на войските му.3Цар.18:17-37; 19:1-37; Пс.44; 73; 75; 76; Ис.36:2, 11-22; 37:1-38; 2Лет.32:2-23
710-699Различни Исаеви пророчества.Ис.40-66
697Богатството на Езекия. Смъртта му. МАНАСИЯ - цар, 55 години. Ужасното му нечестие. Съдба е произнесена от Божии пророци.4Цар.20:20, 21; 21:1-16; 2Лет.32:27-33; 33:1-10
697Исая предсказва пленяването на Шевна.Ис.22:15-25
678Езичниците, които бяха преселени в Самария, вместо Израелтяните, нападани от лъвове. Смесват вярата.4Цар.17:24-41
677Манасия е отведен пленник във Вавилон от Асирийският цар. Обръщането му към Господа и връщането му в Ерусалим. Премахва идолопоклонството.2Лет.33:11-17
642Смъртта на Манасий. АМОН - цар, 2 години. Нечестието му.4Цар.21:17-22; 2Лет.3:18-23
640Амон е убит от робите си. ЙОСИЯ - цар, 31 години.4Цар.21:23-26; 22:1, 2; 2Лет.33:24, 25; 34:1, 2
634Йосия силно премахва идолопоклонството.2Лет.34:3-7
628Еремия е повикан. Той укорява евреите за греховете им.Ер.1:2; 3:1-5
623Йосия прави приготовления за поправянето на храма. Той се допитва до Олда пророчицата поради намерените книги на закона. Заповядва да прочетат тези книги на всеослушание на целия народ и подновява завета.4Цар.22:3-20; 23:1-20; 2Лет.34:8, 28-33
623Софония увещава в покаяние.Соф.1, 2, 3
622Йосиевото тържествено празнуване на пасхата.4Цар.23:21-27; 2Лет.35:1-19
612Еремия изобличава вероотстъпничеството на людете и оплаква настъпващото пленничество.Ер.3-6
612Авакум предсказва съдба.Авaк.1-3
611Еремия увещава людете към покаяние, оплаква наближаващите злочестия.Ер.7-10
610Еремия напомня на людете завета на Йосий.Ер.11, 12
609Йосия, е смъртоносно ранен в сражението си с Египетския цар в долът Магедон. Еремия и людете го оплакват. ЙОАХАЗ - цар, 3 месеца.4Цар.23:28-32; 2Лет.35:20-27; 36:1, 2
609Йоахаз е свален от престола и е затворен в Ривла от Фараона Нехао и след това е отведен в Египет. ЙОАКИМ - цар, 11 години.4Цар.23:33-37; 2Лет.36:3-5
609Еремия произнася различни предсказания за пленяването и разрушаването на Ерусалим.Ер.13-19
609Еремия предсказва съдбите на Пасхор (Ер.20), Селума, т.е. Йоахаз (втори) и Йоахим.Ер.22:1-23
608Еремия е хванат и е даден на съд.Ер.26
606Еремия предсказва поразяването на Фараон-Нехаовите войски от Новуходоносор.Ер.46:1-12
606Послушанието на Рихавовците към баща си се съпоставя с непослушанието на Евреите.Ер.35
606Еремия пророкува 70-годишния плен на Евреите и последващите съдби върху Вавилон.Ер.25
606Еремия заповядва на Варух да напише пророчествата му на свитък и да ги прочете на всичкия народ в храма.Ер.36:1-8; 45
606Навуходоносор превзема Ерусалим и слага Йоаким в окови, за да го заведе във Вавилон, но после го пуска, налага му данък и пленява храма.4Цар.24:1; 2Лет.36:6, 7
606Навуходоносор заповядва на началника на скопците да подбере и изпрати във Вавилон някои от царското семейство и от благородните, за да стоят в царския палат (дворец). Между другите, Данаил, Анания, Месаил и Азария (наименовани от началника Асфеназ: Валтасасар, Седрах, Мисах и Авденаго) са отведени там.Дан.1:3, 4, 6, 7
606От това превземане на Ерусалим и отвеждане на първите пленници във Вавилон се пресмята 70-годишния плен, който продължава до 536 г. пр.Хр., когато Кир издава указ за завръщането на Евреите в Палестина и за въстановяването на храма. 

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.