< съдържание >

Библейска хронология

Период IV

От основаването на царството до бунтът на десетте племена - 120 години.

Царуването на Саул. 40 години.
Преди Р.Х.Събитие или разказКъде се намира
1095Самуил насаме помазва Саул в Рама и му предизвестява три знамения.1Цар.9; 10:1-16
1095Саул е избран и провъзгласен за цар.1Цар.10:17-27
1095Саул избавя явис-Галаад. Признат е за цар. Самуилова реч към Израел.1Цар.11; 12
1093Саул се опълчва против филистимците. Пренебрегва Самуиловите думи и му е предизвестено, че царския престол ще му се отнеме.1Цар.13:1-15
1093Филистимците са поразени. Смелата Саулова клетва поставя в опасност живота на Йонатан. Людете го избавят. Сауловите победи. Семейството му.1Цар.13:16-23; 14
1080Саул поразява амаличаните. Помилва Агага и най-доброто от заграбените неща. Самуил го заплашва.1Цар.15
1064Самуил тайно помазва Давид във Витлеем за цар на Израел.1Цар.16:1-13
1064Победата на Давид над Голиат. Йонатан възлюбва Давид.1Цар.17; 18:1-4; Пс.9
1063Победите на Давид. Сауловото отпадане и покушението му срещу Давидовия живот.1Цар.18:5-9; 16:14-23; 18:10-16
1063Давид се жени за дъщерята на Саул. Саул посяга на живота му. Давид побягва при Самуил в Навиот. Саул изпраща да го доведат.1Цар.18:17-30; 19:1-3; Пс.11; 1Цар.19:4-24; Пс.59
1062Договор на Давид с Йонатан.1Цар.20
1061Давид побягва при Ахимелех в Ноб (където лъжата му причинява смъртта на свещениците от Илийвия дом).После избягва при Анхус в Гет, приструва се на луд.1Цар.21; Пс.56; 34
1061Давид побягва в Одолам и към него се присъединяват няколко негови последователи.1Цар.22:1; Пс.142; 2Цар.22:1, 2; 1Лет.11:8-18; 2Цар.23:13-17; 1Лет.11:15-19
1061Давид отива в Масфа, от там в Арет. Избиването на свещениците от Саул.1Цар.22:3-19; Пс.52; 109; 17; 140; 35; 64
1061Авиатар се присъединява към Давид. Давид поразява филистимците.1Цар.23:1; 22:20-23; 23:6, 2-5, 7-12; Пс.31
1060Саул гони Давид. Едно нашествие го принуждава да се върне.1Цар.23:13-23; Пс.54; 1Цар.23:24-28
1059Саул преследва Давид. Давид пощадява живота на Саул. Саул признава грешките си.1Цар.23:23-29; 24; Пс.57; 58; 63
1058Смъртта на Самуил. Давид и Навал.1Цар.25
1058Давид пак пощадява живота на Саул.1Цар.26
1057Давид побягва при Анхус, 1Цар.27:1-7; Пс.141. Няколко негови познати се присъединяват към него.1Лет.12:1-7
1057Давид воюва с амаличаните и се връща с користи в Гет при Анхус.1Цар.27:8-12
1055Филистимците се приготвят за война и потеглят към Сунам. Давид ги придружава. Саул се допитва до запитвачките на зли духове в Ендор.1Цар.28
1055Давид се оттегля от филистимските войски. На връщане в Сиклак към него се присъединяват няколко негови познати.1Цар.29; 1Лет.12:19-22
1055При връщането си в Сиклак, Давид заварва града ограбен и разрушен от Амаличаните и семейството му пленено. Той погва Амаличаните и ги поразява.1Цар.30
1055Саул е разбит в битката при Гелвуе и синовете му са убити. Той се самоубива.1Цар.31; 1Лет.10:1-14
1055Един амаличанин, който си признава, че е убил Саул, е убит от Давид.2Цар.1:1-16
1055Плача на Давид за Саул и Йонатан.2Цар.1:17-27

Царуването на Давид. 40 години.
Преди Р.Х.Събитие или разказКъде се намира
1055Давид е помазан в Хеврон за цар на Юда.2Цар.2:1-7
1055Исвостей е провъзгласен за цар на Израел.2Цар.2:8-11
1055Възниква война. Давид се укрепва. Авенир и Исвостей предателски са убити.2Цар.3; 4
1048Давид е помазан за цар на Израел. Войската му. Изгонва Йевусейците от пределите на Сион и се заселва там.2Цар.5:1-3; 23:8-12, 18-32; 5:4, 5, 6-10; 1Лет.11:1-3; 12:23-40; 11
1048Хирам, Тирският цар, зарадва Давид. Давидовото семейство. Два пъти Давид поразява Филистимците.2Цар.5:11-25, 13-17; 1Лет.14:1-17
1046Давид премества ковчега от Кириатиарим в Овид-Едомовият дом. Оза, който не е Левитин, е поразен за това, че докосва ковчега. Виж Чис.4:15. След това Давид пренася ковчега в Сион, 1Лет.15; 16; Пс.132.2Цар.6; Пс.68; 132; 105; 96; 106; 1Лет.13:1-4, 5-14
1046На Давид е забранено да съгради храмът. Обещават му се велики благословения. Молитвата и хвалението му.2Цар.7; 1Лет.17; Пс.2; 15; 22; 16; 118; 110
1041Победи на Давид над Филистимците, Моавците, Сирийците и Едомците.2Цар.8; 1Лет.18; Пс.60; 108
1041Милост на Давид към Мемфивостей.2Цар.9
1038-1037Давид поразява Амонците и Сирийците.1Лет.10:18; Пс.20; 21
1036-1034Обсада на Рава. Давидовото прелюбодейство и убийство.2Цар.11; 1Лет.20:1, 3; Пс.51; 32; 33; 103
1033Раждане на Соломон. Амнон, най-големия син на Давид изнасилва сестра си Тамар, единственна дъщеря на баща си Давид. Давид не наказва тази обида.2Цар.12:24, 25; 13:1-22
1031Авесалом убива Амнон и побягва.2Цар.13:23-39
1028Авесалом е доведен в Ерусалим и вижда лицето на баща си.2Цар.14
1025Авесалом подбужда бунт против Давид.2Цар.15:1-12
1024Давид и последователите му побягват. Садок и Авиатар се връщат с ковчега. Давид желае Хусай да остане при Авесалом за да осуети съветите на Ахитофел.2Цар.15:13-27; Пс.3
1024Изменичество на Сив към Мемфивостей. Семей проклина Давид.2Цар.16:1-14; Пс.7
1024Хусай осуетява Ахитофеловия съвет. Ахитофел се обесва.2Цар.16:15-23; 17:1-26
1024Давид се снабдява с храна най-вече от Верзелай.2Цар.17:27-29; Пс. 42; 43; 55; 4; 5; 62; 143; 144; 70; 71
1024Йоав поразява и убива Авесалом.2Цар.18
1024Давид се връща в Ерусалим. На Семей му е простено. Мемфивостей издава Сивовото изменничество. Признателност на Давид към Верзелай.2Цар.19; 20:3
1023Бунта на Савей в Авел.2Цар.20:1, 2, 4-26
1021Тригодишен глад.2Цар.21:1-14
1019Последни воювания на Давид с Филистимците. Давидова хвала към Бога за победите му. Враговете му са победени.2Цар.21:15-22; 22:2-51; 1Лет.20:4-8; Пс.18
1018Давид гордо преброява Израел. язвата.2Цар.24; 1Лет.21; 27:23, 24
1016Давид приготвя материали и дава наставления на Соломон за построяването на храма.1Лет.22
1016Въстание на Адоний. Соломон е помазан и провъзгласен за приемник на Давид. Адоний се подчинява.3Цар.1
1016Давид разделя свещениците и други на отделения.1Лет.23-26
1016Разпределяне на държавните чиновници.1Лет.27:1-22; 25-34
1015Давид свиква събрание и насърчава людете и Соломон към делото на храма. Приноси на князете и людете. Давидовото благодарение към Бога. Признаване на Соломон за цар.1Лет.28:11-21; 29:1-25; Пс.72; 91; 145
1015Последна поръчка на Давид към Соломон. Давид му заповядва да убие Йоав и Семей. Последно слово на Давид. Смърт на Давид.3Цар.2:1-9; 2Цар.23:1-7; 1Лет.29:26-30; 3Цар.2:10, 11
1015Давидови псалми, на които времето и случаят за съчинение са неизвестни.Пс.6; 8; 12; 19; 23; 24; 28; 29; 38-41; 61; 65; 69; 78; 86; 95; 101; 104; 120-122; 124; 131; 133; 139

Четиридесет годишно царуване на Соломон

Преди Р.Х.Събитие или разказКъде се намира
1015Соломоновите всеизгарния в Гаваон. Бог пита Соломон какво иска да му даде. Соломон предпочита мъдрост. Богатство и слава се прибавят към другите му благости.3Цар.2:12; 3:4-15; 2Лет.1:1-12
1015Мъдрият съд на Соломон.3Цар.3:15-28
1015Адоний и Йоав са убити. Соломон сваля Авиатар от първосвещеническата му служба и повелява на Семей да не напуска Ерусалим.3Цар.2:13-38
1015Соломон приготвя материали и хора за изграждането на храма.3Цар.5:1-18; 2Лет.2:1-18
1012Семей е наказан със смърт заради отиването му в Гет.3Цар.2:39-46
1012Соломон се оженва за дъщерята на Фараона.3Цар.3:1-3
1011-1004Построяването на храма в Ерусалим.3Цар.6; 7; 2Лет.3; 4; 5:1
1004Освещението на храма.3Цар.8; 2Лет.5:2-14; 7:1-7; 6; 7:3, 8, 10; Пс.97-100; 135; 136
1002Други постройки на Соломон. Бог прави завет със Соломон.3Цар.7:1-12; 9:1-9; 2Лет.7:11-22
1002Притежанията на Соломон. Соломон извършва Давидовите разпореждания за службите в храма.3Цар.9:10-14, 15-25; 2Лет.8:1-10, 12-16
1001Соломон въвежда фараоновата дъщеря в новият си дворец.3Цар.9:24; 2Лет.8:11
1001Величието на Соломон.3Цар.4:1-28; 9:26-28; 10:14-29; 2Лет.1:14-17; 9:13-28
1001Мъдростта на Соломон.3Цар.4:29-33; 2Лет.9:22
993Соломоновата слава. Савската царица посещава Соломон.3Цар.4:34; 10:1-13; 2Лет.9:1-12, 23
980-977Соломон е увлечен от жените си в идолопоклонство. Адад и Резон се повдигат против Соломон.3Цар.11:1-25
977Ахия предсказва на Еровоам разделянето на царството. Соломон търси да убие Еровоам, който побягва в Египет.3Цар.11:26-40
977Соломон написва "Еклисиаст", или "Проповедникът", вероятно като израз на покаяние.Екл.1-12
973Смъртта на Соломон. Ровоам се възкачва на бащиният си престол.3Цар.11:41-43; 2Лет.9:29-31
973При възцаряването на Ровоам, людете под началството на Еровоам искат облекчение на бремената си.3Цар.12:1-5; 2Лет.10:1-5
973По съветите на младите, вместо на старейшините, Ровоам не иска да удовлетвори народното желание.3Цар.12:6-15; 2Лет.10:6-15
973Десет племена възстават. Юдинито и Вениаминовото племе съставят Юдовото царство и са под царуването на Ровоам.3Цар.12:16-19; 2Лет.10:16-19
973Десетте племена провъзгласяват Еровоам за цар и образуват Израелевото царство.3Цар.12:20

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.