< съдържание >

Библейска хронология

Период III

От Изхода до основаването на царството - 396 години.

Преди Р.Х.Събитие или разказКъде се намира
1491Първо пътуване на Израел от Рамесий до Сокхот. Господ заповяда на Моисей да посвети Богу всяко първородно. Йосифовите кости са преместени.Из.12:37-39, 43-51; 13:1-19; Чис.33:1-5
1491Второ пътуване за Етан. Израелтяните са водени по пътя от облачен и огнен стълб.Из.13:20-22; Чис.33-6
1491Третото пътуване на Израел към Пиаирот. Фараонът ги преследва.Из.14:1-9; Чис.33:7
1491Четвъртото пътуване. Преминаване през червено море. Виж 1Кор.10:1,2. Поражението на фараоновата войска. Песен на Моисей. Водите на Мера. Горчивата вода става сладка.Из.14:10; 15:26; Чис.33:8
1491Пето пътуване. Елим.Из.15:27; Чис.33:9
1491Шесто пътуване. Червеното море.Чис.33:10
1491Седмо пътуване в пустинята Сим. Людете роптаят за хлб. Пъдпъдъци и манна. Предписани за манната. Виж. Йн.6:31, 49; Отк.2:17.Из.16:1-36; Чис.33:11
1491Осмо пътуване. Дофка.Чис.33:12
1491Девето пътуване. Елус.Чис.33:13
1491Десето пътуване. Рафидим. Вода излиза от канарата в Хорив, 1Кор.10:4. Исус Навин разбива Амалик, а Моисей се моли.Из.17:1-16; Чис.33:14
1491Единадесето пътуване в Синайската пустиня. Подготовка за приемане на закона.Из.19:1-25; Чис.33:15
1491Даден е нравственият закон. Разни закони особенно съдебния. Изпратен е ангел за ръководител на Израелтяните.Из.20-23
1491Людете обещават, че ще бъдат послушни. Кръвта на завета е поръсена по тях. Моисей и други виждат славата Божия. Моисей остава на планината 40 дни и 40 нощи.Из. 24 гл.
1491Даден е обрядният закон. Скинията и съдовете, свещениците и одеждите им и т.н. Повторно е заповядано да се пази съботата. Дневното жертвоприношение и къдене, Рим.8:3; Отк.8:3, 4. Плочите на закона са дадени на Моисей.Из.25-31
1491Идолослужение на излятото теле. Строшаването на плочите. Людете са наказани. Скинията се вдига от стана. Моисей ходатайства за людете и се моли да види славата Божия.Из.32; 33
1491Плочите са възобновени. Името Господно се прогласва. Бог прави завет с Израел. Моисей стои на планината 40 дни и 40 нощи. Лицето му грее.Из.34 гл.
1491Людете принасят принос за скинията. Веселеил и други приготвят скинията и съдовете й.Из.35-39
1490На Моисей е заповядано да постави скинията и да помаже и да освети Аарон и синовете му, Йоан 1:14; 2:19-21; Кол.2:9,Из.40:1-16
1490Поставена е скинията. Славата Господна я изпълва. Израелтяните са водени от облакът.Из.40:17-38
1490Закони върху разни жертвоприношения и приноси.Лев.1-7
1490Посвещението на Аараон и синовете му за свещеници.Лев.8 гл.
1490Приноси на Аарон. Огън пожда приноса.Лев. 9 гл.
1490Приносите на кнзете са приети.Чис.7
1490Огън пожда Надав и Авиуд.Лев. 10 гл.
1490Великит ден на умилостивлението и отпущаемит козел.Лев.16 гл.; Виж Евр.5:1; 9
1490Пасхата се празнува за втори път. На някои е позволено да направт през втори месец.Чис.9:1-14
1490Закони за сти и очиствани.Лев.11-15
1490Разни закони: нравствени, обрядни и съдебни.Лев.17-22
1490Салумиотени син е убит с камъни за хулене.Лев.24:10-26
1490Закони за празници и други.Лев.23; 24
1490Пророчески обещания и заплашвания.Лев.26
1490Закони за обричания, посвещения и десятъци.Лев.27
1490Преброване на племената, редът им.Чис.1; 2
1490Левитите са назначени на служба в скинията вместо първородните. Длъжностите им.Чис.3; 4
1490Установяването на разни обряди. Законът на Назирейството. Начинът на благословението.Чис.5; 6
1490Посвещението на Левитите, възраст и време на слугуването им.Чис. 8 гл.
1490Употребването на сребърните тръби.Чис.10:1-10
1490Начините, по които облакът водеше людете.Чис.9:15-23
1490Пристигане на Йотор с Моисеевата жена и синовете й. Той съветва Моисей да постави съдии да му помагат.Из.18:1-26
1490Дванадесето пътуване на Израел. Пустинята Фаран. Редът на племената в пътуването им.Чис.10:11, 12, 28; Виж 33:16
1490Моисей моли Овав да придружи Израел. Йотор се връща в Мадиам.Чис.10:29-32; Из.18:27
1490Начинът на благословението при вдигането и спирането на ковчега.Чис.10:33-36
1490Запалването в Тавер. Людете роптаят за месо. Моисей се оплаква от тежката си длъжност. Седемдесет старейшини са назначени да му помагат като съветници. Гневно са изпратени пъдпъдъци.Чис.11:1-34
1490Тринадесето пътуване на Израел. Асирот. Мариам става прокажена.Чис.11:35 (33:17); 12:15
1490Четиринадесето пътуване в пустинята Фаран. Изпратени са съгледвачи да гледат обетованата земя. Десет от тях донасят лош отговор. Халев и Исус Навин остават верни.Чис.12:16; 13
1490Израел роптае при отговора на съгледвачите. Бог заплашва. Моисей ходатайства. Израелтяните са осъдени на 40 годишно скитане.Чис.14:1-39; Пс.90
1490Людете, които отиват против волята Божия са поразени.Чис.14:40-45
1490Закон за приносите. Нарушител на съботата се убива с камъни.Чис.15 гл.
1490Корей и други възстават. Идват земетресения, огън и язва. Първосвещенството Аароново се доказва с цъфването на жезъла му.Чис.16; 17
1490Работата и приходът на свещениците и левитите.Чис.18
1490Очистващата вода. Как се прави и употребва.Чис.19
1490-1452Следващите седемнадесет пътувания: от 15 до 31 на Израелтяните завършват около 38 годишното им скитане по разни места из пустинята.Чис.33:19-35
145232 пътуване. Кадис. Смъртта на Мариам.Чис.20:1; 36:36
1452Людете мърморят за вода. Моисей и Аарон като престъпиха Бог им каза че няма да влязат в Ханаан.Чис.20:2-13
1452Едом отказва на Израелтяните да преминат през земята му.Чис.20:14-21
145233 пътуване. Планината Ор. Аарон умира. Хананей напада Израел, но е победен.Чис.20:22-21:3; 33:37-40
145234 пътуване. Салмона. Людете роптаят. Нападат ги горителни змии. Медната змия е издигната на върлина.(Виж Йн.3:14) Чис.21:4-9 (33:41)
145235, 36, 37 пътуване. Финон, Овот, Еаварим.Чис.21:10,11; 33:42-44
145238 пътуване. Девон-гад.Чис.33:45
1452Израелтяните се спират в Заред, Арнон и ВирЧис.21:12-18
1452Сион Аморейците не ги пускат да преминат през пределите им. Победени от Израел.Чис.21:21-32
1452Ог, Васанският цар, ги напада, но е победен от тях.Чис.21:33-35
145239 пътуване. Алмон-дивлатаим.Чис.33:46
145240 пътуване. Аварим.Чис.21:18-20; 33:47
145241 пътуване. Моавовите полета при Йордан. Случката с Валаам и Валак, Лк.1:78; Отк.22:16; 1Кор.15:25.Чис.22:1-41; 33:48; 23:24
145242 пътуване. Идолослужението на Ваалфегора. Ревност Финеесова.Чис.25:1-18 (33:49)
1452Трето преброяване на людете.Чис.26
1452Дъщерите на Салиаад. Закони по наследството.Чис.27:1-11, 36
1452Закони за приношенията, обричанията и други.Чис.28-30
1451Сечта в Мадиам. Убиването на Валаам.Чис.31
1451Рувимовото, Гадовото и половината от Манасиевото племе получават земя на изток от Йордан.Чис.32
1451Заповед към Израелтяните при влизането им в Ханаан. Описание на границите на обетованата земя. 48 града за Левитите, от които 6 да бъдат прибежищни градове. Закони за убийство.Чис.33:50-56; 34:35
1451Моисей прави обзор върху историята на Израелтяните с прибавяне на някои нови подробности.Вт.1-4
1451Повторение на нравственият закон със силни увещания към людете.Вт.5-9 гл.; 10:1-5, 10-22; 11
1451Повторение на обрядния закон и постановление против идолослужението и други.Вт.12-16; 17:1
1451Повторение и тълкуване на съдебния закон. Пророчество за Христа, пророкът когото трбва да чуят.Вт.17:2-20; 18-26
1451Моисей заповядва на Израел да напишат, след влизането си в Ханаан, законът на камъни и да изрекат благословенията му и проклятията му на планините Гаризин и Гевал.Вт.27
1451Пророчески обещания и клетви.Вт.28
1451Заключително обръщение към Израелтяните.Вт.29; 30
1451Исус Навин е определен за приемник на Моисей.Чис.27:12-23
1451Моисей насърчава людете и Исус Навин. Поверява на свещениците да четат публично закона вска седма година.Вт.31:1-13
1451Божия поръчка към Исус Навин. Моисей написва песен на свидетелството. Допълва закона и го предава на Левитите. Моисей предсказва непослушанието на Израел.Вт.31:14-29
1451Моисей изговаря песента си и увещава Израел да отправят към нея сърцата си.Вт.31:30; 32:1-47
1451Моисей отива на планината Нево, за да види Ханаанските земи и да умре.Вт.32:48-52
1451Моисей пророчески благославя племената.Вт.33
1451Моисей оглежда обетованата земя. Смърт, погребение и характер на Моисей.Вт.34
1451Заповед на Бог към Исус Навин.И.Н.1:1-9
1451Изпращане на съгледвачи в Ерихон. Раав ги приема.И.Н. 2 гл.
1451Исус Навин подсеща Рувимовците и други за длъжностите им, Чис.22. Те му обещават, че ще го слушат. Наставления към Израелтяните за преминаването на Йордан. Бог насърчава Исус Навин.И.Н.1:10-18; 3:1-13
1451Преминаването на река Йордан. Издигане на паметник. Ханаанците са обзети от страх.И.Н.3:14-17; 4; 5:1
1451Обрязването на людете в Галгал. Пасхата. Манната престава.И.Н.5:2-12
1451Военачалникът на силите - Господ се явява на Исус Навин. Чудното превземане на град Ерохон. Проклятие върху онзи, който се опита да го възобнови.И.Н.6:1; 5:13-15; 6:2-27
1451Израелтяните са разбити поради Ахановото съгрешаване. Погубването на Ахан.И.Н. 7 гл.
1451Превземане на Гай с хитрост.И.Н.8:1-29
1451Гаваонците успяват с коварство да сключат договор с Исус Навин.И.Н. 9 гл.
1451Побеждаването на няколко царе един след друг.И.Н. 10 гл.
1450-1445Останалите победи.И.Н. 11 гл.
1444Законът е преписан върху каменен олтар, Вт.27 и е прочетен пред людете. Гевал и Гаризин.И.Н.8:30-35
1444Рувимците и други се завръщат на източната страна на Йордан. Те издигат за спомен олтар. Израел се обижда и иска обяснение.И.Н. 22 гл.
1444Изреждане на победите.И.Н. 12 гл.
1444Незавоюваната все още земя.И.Н.13:1-6
1444Исус Навин разделя земите: девет и половина племена получават дяловете си по жребий, левитите не получават земя.И.Н.13:7-14; 14:1-5
1444Наследството на Рувим и другите на източната страна на Йордан.И.Н.13:15-33
1444Наследството на Халев. Хеврон(Кириат-арва) И.Н.21:11.И.Н.14:6-15; 15:13-19
1444Жребия на Юда.И.Н.15:1-12, 20-63
1444Жребия на Ефрем и половината на Манасии.И.Н.16; 17
1444Поставяне на скинията в Сило.И.Н.18:1
1444Жребия на другите племена. Исус Навиновото наследство.И.Н.18:2-28; 19
1444Определяне на прибежищните градове.И.Н. 20 гл.
1444Левитските градове.И.Н. 21 гл.
1427Указания от Исус Навин към старейшините на Израел в Сихем.И.Н. 23 гл.
1427Исус Навин се обръща с реч към племената и подновява завета.И.Н.24:1-28
1426Смърт и погребение на Исус Навин в Сихем.И.Н.24:29-31
1426Погребение на Йосифовите кости и други.И.Н.24:32, 33
1426Победи на Израел след Исус Навин.Съд.1:1-26
1426Неподчинени от Израел народи.Съд.1:27-36
1425Ангел Господен изобличава Израелтяните за неизгонването на ханаанците.Съд.2:1-5
1425Идолопоклонство в Израел.Съд.2:6-13
1413Михей и идолите му.Съд.17
1413Една чета дановци, като открадва от Михей идолите му, се установяват в Лаис (Дан) и установяват идолослужение.Съд.18
1406Историята на левитина и наложницата му. Избиването на Вениаминците в Гавай.Съд.19-21
1406Пленяване на Израелтяните поради идолопоклонството им и избавянето им от съдиите.Съд.2:14-23; 3:1-4
1402-1394Осемгодишно поробване на източните Израелтяни под властта на Месопотамския цар. Съдия Готониил.Съд.3:5-11
1354-1336Осемнадесетгодишно поробване на източните Израелтяни от Моавците. Съдия Аот.Съд.3:12-30
1354-1336Поробването на западните Израелтяни от Филистимците. Съдия Санегар.Съд.3:31
1316-1296Двадесетгодишно поробване на северните Израелтяни от Ханаанците. Съдия Девора. Песен на Девора и Варак.Съд.4; 5
1256Седемгодишно поробване на източните и северните Израелтяни от Мадиамците.Съд.6:1-6
1256Историята на Рут - прародителка на Месията.Рут 1-4
1249Съдия Гедеон. Ангелът на завета го посещава. Гедеон освобождава Израел от Мадиамците. Не иска да стане цар.Съд.6:7-40; 7; 8
1235-1232Похищение на Авимелех. Басня на Йотам.Съд.9
1232-1188Тола и Яир - съдии.Съд.10:1-5
1206-1188Осамдесетгодишно озлобление и утеснение на Израел от Филистимците и Амонците. Обричането на Ефтай.Съд.10:6-18; 11
1187Галаадците поразяват Ефремците.Съд.11:1-6
1182-1157Ивцан, Елон и Авдон - съдии.Съд.12:7-15
1156-1116Четиридесетгодишно утеснение на Израел от Филистимците.Съд.13:1
1156Раждане на Самсон.Съд.13:2-25
1155Раждане на Самуил. Песента на Анна.1Цар.1; 2:1-11
1155Злината на Илийевите синове.1Цар.2:12-21
1143Призвание на Самуил.1Цар.3
1136-1117Женитбата на Самсон. Подвизите му.Съд.14; 15:1-19; 16:1-3
1136-1117Съдба на Илийевият дом.1Цар.2:22-25, 27-36
1116Пленяване и смърт на Самсон.Съд.15-20; 16:4-31
1116Филистимците два пъти разбиват Израел. Взимането на ковчега и убиването на синовете на Илий. Смъртта на Илий.1Цар.4:19-22
1116Поставянето на ковчега в дома на Дагон в Азот. Пренасянето на ковчега в Акарон, после във Ветцемес, където стои до времето, когато Давид го премества.1Цар.5; 6; 7:1, 2
1112Съдия Самуил. Той подбужда Израелтяните към покаяние. Филистимците са победени.1Цар.7:3-17
1095Самуил назначава синовете си за съдии. Разтленното им управление. Израелтяните искат цар. Бог заповядва на Самуил да чуе молбата им.1Цар.8

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.