< съдържание >

Библейска хронология

Период II

От потопът до Изхода от Египет - 857 години.

Преди Р.Х.Събитие или разказКъде се намира
2347Водата спада, Ной излиза от ковчега.Бит. 8 гл.
2347Бог подновява завета си с Ной.Бит.9:1-17
2347Ной и синовете му; той пророкува за тях.Бит.9:18-27
2233Вавилон. Смесване на езиците. Разпръскване на народитеБит.11:1-9
2233Родословието на Ноевите синове. Нимрод основава Вавилонското или Асирийското царство.Бит.10 гл.
2233Родословието от Сима до Тара. Родът на Месията.Бит.11:10-28
1998Смъртта на Ной.Бит.9:28, 29
1996Раждането на Авраам в Ур Халдейски.Бит.11:26
1996Авраам се оженва за Сара; излиза от Ур Халдейски с идолопоклонническите си роднини, И.Н.24:2.Бит.11:27-32
1922Тара, Лот и Сара; смъртта на Тара в Харан.Виж Д.А.7:2-4
1921Авраам излиза от Харан, по заповед на Бога, с Сара и Лот и отива във Харан.Бит.12:1-9
1921Големи благословения са му обещани.Бит.12:1-9; Виж Д.А.3:25; Рим.4; Гал.3:16
1920Отива в Египет, използва измама.Бит.12:10-20
1918Връща се във Ханаан, Лот в Содом.Бит.13:1-13
1917Обещанията са подновени; Авраам отива в Мамврий (Хеврон).Бит.13:14-18
1913Нашествието на Ходологомор; Лот го пленяват и е освободен; Мелхиседек благославя Авраам.Бит.14 гл.
1912Завета на Бог с Авраам.Бит.15 гл.
1910Агар. Раждането на Исмаил.Бит.16 гл.
1897Завета е подновен. Имената са променени. Обрязване.Бит.17 гл.
1897Авраам гощава ангели от които единият е Ангелът на завета. Содом. Лотовата жена. Лотовото кръвосмешение.Бит.18; 19
1896Авраам излиза от Хеврон. Използва измама с Авимелех в Герар.Бит.20 гл.
1896Раждането на Моав и Бен-Ами.Бит.19:37, 38
1896Раждането на Исаак. Изпращането на Исмаил. Завет с Авимелех.Бит.21:1-34
1896Изпитване на Авраамовата вяра.Бит.22:1-19
1859Смъртта и погребението на Сара.Бит.23 гл.
1859Изброяването на Нахоровата челяд.Бит.22:20-24
1856Авраам изпраща роба си в Харан. Лаван го приема. Женитбата на Исаак.Бит.24 гл.
1850Авраам се оженва за Хетура. Децата му от нея.Бит.25:1-6
1836Раждането на Исав и яков Характерът им.Бит.25:19-28
1821Авраам умира. Исаак и Исмаил го погребват в пещерата Махпелах.Бит.25:7-11
1804Исав продава първородството си на яков.Бит.25:29-34
1804Бог потвърждава завета си с Исаак в Герар.Бит.26:1-5
1804Исаак се преструва. Договор с Авимелех.Бит.26:6-33
1796Исав се оженва за двете хетянки.Бит.26:34, 35
1773Смъртта на Исмаил. Неговите потомци.Бит.25:12-18
1760Яков приема бащиното си благословение и бяга от Исав.Бит.27; 28:1-5
1760Якововото видение в Луз. Обещанията за него продължават. Престоя му във вуйчо му Лаван.Бит.28:10-22; 29:1-14
1760Исав се оженва за една Исмаилова дъщеря.Бит.28:6-9
1753Яков се оженва за Лия и Рахил.Бит.29:15-30
1752-1745Якововите чада: Рувим, Симеон, Левий, Юда от Лия; Дан и Навталим от Вала - Рахилината робиня; Гат и Асир от Зелфа - Лиената робиня; Исахар, Завулон и Дина от Лия и Йосиф от Рахил.Бит.29:31-35; 30:1-24
1745Якововия договор с Лаван. той забогатява.Бит.30:25-33
1739Яков се завръща в Ханаан гонен от Лаван. Договорът между двамата.Бит.31 гл.
1739Якововото видение в Маханаим. Той се бори с един Ангел във Фануил. Примирява се с Исав и се установява в Сокхот.Бит.32; 33:1-17
1739Яков отива в Салим.Бит.33:18-20
1736Раждането на синовете на Юда.Бит.38:1-5
1732Дина е обезчестена от Сихем. Симеон и Леви убиват Сихемците.Бит.34 гл.
1732Яков се преселва във Ветил. Очиства домът си от идоли. Обещанията към него са подновени. името му е променено на Израел.Бит.35:1-15
1732Рахил умира при раждането на Вениамин.Бит.35:16-20
1729Рувим съгрешава; яков живее при баща си Исаак.Бит.35:21-27
1729Исавовите потомци.Бит.36 гл.
1728Двата Йосифови съня. Завистта на братята му към него. Йосиф е продаден на Исмаиляните и на Петефрия в Египет.Бит.37 гл.
1726Господ убива Ира и Авнана. Кръвосмешението на Юда и Тамар. Ражда се Фарес, прародител на Месията.Бит.38:6-30
1719Йосиф произведен в Египед, изкушаван, набеден и затворен.Бит.39 гл.
1718Фараоновите виночерпци и хлебарят са затворени; Йосиф тълкува сънищата им.Бит.40 гл.
1716Исаак умира в Мамврий.Бит.35:28, 29
1715Йосиф тълкува фараоновите сънища. Повишението му в чин везир.Бит.41:1-49
1712-1711Раждането на двамата Йосифови сина, Манасия и Ефрем.Бит.41:50-52
1708Начало на седемте гладни години.Бит.41:53-57
1707Десетте Йосифови братя идват да си купят жито. Йосиф задържа Симеон в залог.Бит.42 гл.
1706Те пак идват да купят жито. Йосиф им се открива, и праща за баща си.Бит.43-45
1706Яков пристига с всичката си челяд. Заселва се в Гесен. яков се представя пред фараона.Бит.46:8-25; 47:1-12
1704-1701Йосиф увеличава богатството на фараона с продаване на жито.Бит.47:13-26
1689Яков благославя Ефрема и Манасия.Бит.47:27-31; 48
1689Яков известява какво ще се случи на синовете му, особенно на Юда. Смъртта му.Бит.49 гл.
1689Йосиф и братята му погребват баща си.Бит.50:1-13
1689Йосиф се показва благосклонен към братята си.Бит.50:14-21
1635Йосиф предсказва връщането на братята си в Ханаан; задължава ги да занесат костите му там.Бит.50:22-26
1577Израелтяните се умножават. Новия фараон ги притеснява.Из.1:1-21
1573Фараона заповядва мъжките деца да се хвърлят в реката.Из.1:22
1571-1532Раждането, излагането на опасност, избавянето и младостта на Моисей.Из.2:1-10
1531Моисей убива един от Египтяните и побягва в Мадиам, където взема за жена Сепфора, дъщерята на Рагуил; раждането на Герсан.Из.2:11-22
1531Израелтяните пъшкат от поробването.Из.2:23-25; Пс. 88
1491Бог се явява на Моисей в пламенен огън от сред къпината. Назначава него и брат му Аараон да изведат Израелтяните от Египет.Из.3; 4:1-17
1491Моисей тръгва от Мадиам. Посреща Аарон. Те обявяват посланието си.Из.4:18-31
1491Моисей и Аарон искат освобождение на Израелтяните. Фараонът отказва.Из.5
1491Бог под името Иеова подновява общението си.Из.6:1-13
1491Потомците на Рувим, Симеон и Левий, от когото Моисей и Аарон произхождат.Из.6:14-27
1491Моисей и Аарон повторно са пратени. Те потвърждават с чудо посланието си. Магьосниците им подражават.Из.6:28-30; 7:1-13
1491Фараона не иска да пусне Израелтяните. Осем язви.Из.7:14-25; 8; 9; 10:1-20
1491Пасхата се установява.Из.12:1-20
1491Деветата язва. Три дневна тъмнина.Из.10:21-27
1491На Израелтяните е заповядано да поискат злато от Египтяните. Фараона е заплашен със смърт на първородните.Из.11:1-8; 10:28,29; 11:9,10
1491Яденето на пасхата, в същия ден на месеца, в който Христос се пожертва заради нас. Поражението на първородните.Из.12:21-30
1491Изходът на Израел от Египед.Из.12:31-36, 40-42

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.