< съдържание >

Библейска хронология *

Период I

От сътворението на света до потопа - 1656 години.

Преди Р.Х.Събитие или разказКъде се намира
4004Сътворението.Бит.1; 2:4-7
4004Освещаване на съботата.Бит.2:1-3
4004Създаването на Адам и Ева описано накратко в гл.1.Бит.2:8-25
4004Грехопадението.Бит.3:1-13
4004Първо обещание за Спасител. Изгонването от Едемската градина.Бит.3:14-24
4003-4002Раждането на Каин и Авел.Бит.4:1, 2
3875Първата жертва. Авеловата жертва е приета.Бит.4:3-7
3875Каиновото отстъпление и проклятие.Бит.4:8-15
3875-3504Каин гради Енох, потомците му, Ламеховото слово и др.Бит.4:16-24
3874Раждането на Сит.Бит.4:25
3769Раждането на Енос. Светът се отделя от праведните.Бит.4:26
3769Родословие от Адам до Ной, родът на Месията.Бит. 5 гл.
3074Адам умира на възраст 930г.Бит.5:5
2468Нечестивостта на света; Бог се решава да го изтреби след 120г отлагане. Ной проповядва, 2Пет.2:5; завета е подновен с него; той прави ковчег както Бог му заповядва.Бит. 6 гл.
2348Ной влиза в ковчега. Потопът - 1656 год. от създаването на света.Бит.7 гл.

Забележка: Годините, които тук показват времето на събитията от Сътворението на света до Изхода на израилтяните от Египет, са приети от повечето Европейски писатели, и са основани върху Еврейския текст на книгата Битие. Според преводът на Седемдесетте, времето е по-дълго, т.е. от Сътворението до Потопа е 2256 г., вместо 1656, и от потопът до Изхода на израилтяните от Егитеп е 1507 вместо 857. От Изходът нататък разликите са сравнително незначителни. Така времето от Сътворението на света до Рождество Христово (четири години преди общоприетата ера), според данните от Еврейския текст е точно 4000 г., а според данните от превода на Седемдесетте 5407 години.

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.