съдържание >

Библейска хронология

Период I От сътворението на света до потопа - 1656 години
Период IIОт потопът до Изхода от Египет - 857 години.
Период IIIОт Изхода до основаването на царството - 396 години.
Период IVОт основаването на царството до бунтът на десетте племена - 120 години.
Период V-1От възставането на десетте племена до началото на вавилонският плен - 370 години.
Период V-2Историята на Юда до началото на Вавилонският плен.
Период VIОт Вавилонският плен до краят на Старият Завет - 206 години.
Период VIIОт края на Стария Завет до Рождество Христово - 396 години.
Период VIIIОт Рождество Христово до края на I век.

съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.