< съдържание Буква Я ^ >

Яил

Жената на Хевер Кенеецът, която уби Сисар, военоначалникът на Ханаанската войска, който се беше скрил в шатрите й. Докато той спеше, тя заби кол в слепоочието му - Съд. 4:17-23. Вероятно, Сисар бе достоен за смърт пред Израилтяните. При това още, вероятно е животът или честта на Яил, да са били в опасност, или пък по боговдъхновение, тя може да се е въодушевила да отмъсти за угнетяваните Израилтяни, с които е била свързана с родство. Песента на Девора, прославя това дело, като праведно и героично, и като Божие осъждение, което както и поражението на Сисаровата войска, стана за по-голям срам, защото се извърши от жена - Съд. 5:1, 24-27,31.

< съдържание Буква Я ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.