< съдържание Буква Ч ^ >

Чудо (знамение) - Д.А. 2:43

Свръхестественно дело, което трябва да се отдава непосредственно на Бога. Чудото в този смисъл, трябва да се различава от чудесата, които някои правят с измама, чрез тайни науки, или по такива естествени закони, които светът не познава. Исус Христовите чудеса, са били такива, които само Бог може да извърши, и били направени публично, пред многобройни зрители, (приятели и неприятели), истинността им можеше да се испита, и целта, която са имали е била свята. Те се потвърждават от достоверни очевидци, на които характерът и поведението са били безукорни, и те още се потвърждават от учреждения съществуващи и днес, предопределени да увековечат паметта на чудотвореца и на чудесата му. Христос е посочвал могъщите си дела, като неопровержими доказателства на неговото божество и послание - Мт. 9:6, 11:4,5,23,24; Йн. 10:24-27, 20:29,31. Измамите на Египетските магьосници и на лъжливите пророци, в старите и днешните времена - Вт. 13:1; Мт. 24:24; 2Сол. 2:9; Отк. 13:14, не биха могли да издържат на горепосочените свидетелства за истинността на Христовите чудеса. Като давал някому сила да върши чудеса, Бог му е давал най-голямо доказателство за истината, която той е учил - 3Цар. 18:38,39. Чудотворството е Божият собствен печат, който не се прилага на лъжи; и колкото хитро и да действува Сатана, за да прелъсти някого, никой, който искренно и усърдно търси да познае и да извърши Божията воля не ще бъде прелъстен.

Понеже главната цел на чудесата е била да удостоверят откровението на Божията воля, тези могъщи дела престанали когато Канона на Св. Писание се изпълнил, и християнството вече се утвърдило. От края на първото столетие, след възнесението на Христос, малко чудеса са станали, които да не подлежат на съмнение, а ще се яви ли някога случай за нови чудеса, това само Бог знае.

Следващият списък съдържа повечето чудеса споменати в Св. Писание, и не включва свръхестествените видения и откровения, в които Бог е благоволявал да се открива на старите, нито онези безбройни велики дела на провидението му, които изявяват неговата сила толкова неоспоримо, колкото самите чудеса. Виж Пророчество.

Старозаветни чудеса
1. Сътворението на света - Бит. 1гл.
2. Потопът, и други чудеса свързани с това велико събитие - Бит. 6-8гл.
3. Разрушението на Содом - Бит. 19гл.
4. Изцелението на Авимелех - Бит. 20:17,18.
5. Горящата къпина - Из. 3:2-4.
6. Мойсеевият жезъл станал змия, и пак жезъл - Из. 4:3,4, 7:10.
7. Мойсеевата ръка станала прокажена, и после пак изцелена - Из. 4:6,7.
8. Водата обърната в кръв - Из. 4:9, 30.
9. Нил обърнат в кръв - Из. 7:20.
10. Жабите нанесени и отмахнати - Из. 8гл.
11. Въшки нанесени - Из. 8:17.
12. Мухи нанесени и отмахнати - Из. 8:21-31.
13. Мор на добитъкът - Из. 9:3-6.
14. Гнойни цирки произведени - Из. 9:10,11.
15. Град нанесен, и спрян - Из. 9:23, 33.
16. Скакалци нанесени, и отмахнати - Из. 10:13,19.
17. Тъмнина нанесена - Из. 10:22.
18. Първородни избити - Из. 12:29.
19. Червено море разделено - Из. 14:21,22.
20. Египтяни издавени в морето - Из. 14:26-28.
21. Водата на Мера подсладена - Из. 15:25.
22. Пъдпъдъци и манна изпратени - Из. 16гл.
23. Вода от канарата, на Хорив - Из. 17:6.
24. Амалик победен - Из. 17:11-13.
25. Стълб от облак, и огън - Чис. 9:15-23.
26. Мариам прокажена - Чис. 12:10.
27. Разрушението на Корей, и други - Чис. 16:28-35, 46-50.
28. Аароновият жезъл напъпил - Чис. 17:8.
29. Вода от канарата, в Кадис - Чис. 20:11.
30. Изцелението чрез медната змия - Чис. 21:8,9.
31. Валаамовата ослица говори - Чис. 22:28.
32. Чумата в пустинята - Чис. 25:1,9.
33. Водите на Йордан раздвоени - И.Н. 3:10-17.
34. Водите на Йордан се връщат на мястото си - И.Н. 4:18.
35. Ерихон превзет - И.Н. 6:6-20.
36. Ахан се хваща - И.Н. 7:14-21.
37. Слънцето и луната застават - И.Н. 10:12-14.
38. Гедеоновото руно оросено - Съд. 6:36-40.
39. Мадиамците победени - Съд. 7:16-22.
40. Самсоновите подвизи - Съд. 14-16гл.
41. Дагоновият дом съборен - Съд. 16:30.
42. Дагон пада пред ковчега - 1Цар. 5гл.
43. Връщането на ковчега - 1Цар. 6:12.
44. Гръм и дъжд на жътва - 1Цар. 12:18.
45. Еровоамовата ръка изсъхнала - 3Цар. 13:4,6.
46. Жертвеникът разцепен - 3Цар. 13:5.
47. Бездъждие и суша - 3Цар. 17:6.
48. Илия хранен от враните - 3Цар. 17:6.
49. Брашно и елей доставяни - 3Цар. 17:14-16.
50. Умряло дете съживено - 3Цар. 17:22,23.
51. Всеизгаряне изгорено чрез огън от небето - 3Цар. 18:36,38.
52. Дъжд от небето - 3Цар. 18:41-45.
53. Човеци изгорени от небесен огън - 4Цар. 1:10-12.
54. Водите на Йордан раздвоени - 4Цар. 2:14.
55. Вредителни води излекувани - 4Цар. 2:21,22.
56. Деца разкъсани от мечки - 4Цар. 2:24.
57. Вода доставена - 4Цар. 3:16-20.
58. Елей доставен - 4Цар. 4:1-7.
59. Умряло дете съживено - 4Цар. 4:32-35.
60. Нееман изцелен - 4Цар. 5:10-14.
61. Проказата на Гиезий - 4Цар. 5:27.
62. Желязо да плува - 4Цар. 6:6.
63. Сирийци ослепени - 4Цар. 6:18,20.
64. Умрял човек съживен - 4Цар. 13:21.
65. Асирийци поразени от ангел - 4Цар. 19:35.
66. Езекия изцелен - 4Цар. 20:7.
67. Сянка върната назад - 4Цар. 20:11.
68. Мор върху Израил - 1Лет. 21:14.
69. Йона останал неповреден в корема на една риба - Й-а 1:7, 2:10.

Новозаветни чудеса
1. Звездата на Изток - Мт. 2:3.
2. Слизане на Божия Дух във вид на гълъб - Мт. 3:16.
3. Христовото постене и изкушение - Мт. 4:1-11.
4. Много Христови чудеса - Мт. 4:23,24, 8:16, 14:14,36, 15:30; Мк. 1:34; Лк. 6:17-19.
5. Прокажени очистени - Мт. 8:3,4; Лк. 17:14.
6. Слугата на стотника изцелен - Мт. 8:5-13.
7. Майката на Петровата жена изцелена - Мт. 8:14.
8. Бури успокоени - Мт. 8:23-26, 14:32.
9. Бесове изпъдени - Мт. 8:28-32, 9:32,33, 15:22-28, 17:14-18.
10. Паралитици изцелени - Мт. 9:2-6; Мк. 2:3-12.
11. Кръвотечение изцелено - Мт. 9:20-22.
12. Дъщерята на Яир съживена - Мт. 9:18,25.
13. Слепи получават зрение - Мт. 9:27-30, 20:35; Мк. 8:22-25; Йн. 9:1-7.
14. Неми проговарят - Мт. 9:32,33, 12:22; Мк. 7:33-35.
15. Чудеса от учениците - Мт. 10:1,8.
16. Множества нахранени - Мт. 14:15-21, 15:35-38.
17. Христос ходи по водата - Мт. 14:25-27.
18. Петър ходи по водата - Мт. 14:29.
19. Христовото преображение - Мт. 17:1-8.
20. Монета от устата на една риба - Мт. 7:27.
21. Изсъхването на смоковницата - Мт. 21:19.
22. Чудеса на разпятието - Мт. 27:51-53.
23. Чудеса на възкресението - Мт. 28:1-7; Лк. 24:6.
24. Улов на много риба - Лк. 5:4-6; Йн. 21:6.
25. Синът на вдовицата възкресен - Лк. 7:14,15.
26. Чудеса пред Йоановите пратеници - Лк. 7:21,22.
27. Чудеса от седемдесетте - Лк. 10:9,17.
28. Болната жена изцелена - Лк. 13:11-13.
29. Красничав изцелен - Лк. 14:2-4.
30. На Малх ухото изцелено - Лк. 22:50,51.
31. Водата превърната във вино - Йн. 2:6-10.
32. Синът на велможата изцелен - Йн. 4:46-53.
33. Безпомощният страдалец изцелен - Йн. 5:5-9.
34. Исус ходи по водата - Йн. 6:21.
35. Лазар възкресен - Йн. 11:43,44.
36. Христос идва при учениците си - Йн. 20:19,26.
37. Чудеса на Петдесетница - Д.А. 2:1-11.
38. Чудеса от апостолите - Д.А. 2:43, 5:12.
39. Един куц изцелен - Д.А. 3:7.
40. Смъртта на Анания и Сапфира - Д.А. 5:5,10.
41. Много болни изцелени - Д.А. 5:15,16.
42. Апостолите избавени от тъмница - Д.А. 5:19.
43. Чудеса от Стефан - Д.А 6:8.
44. Чудеса от Филип - Д.А. 8:6,7,13.
45. Еней изцелен - Д.А. 9:34.
46. Сърна съживена - Д.А. 9:40.
47. Петър избавен от тъмница - Д.А. 12:6-10.
48. Елима ослепен - Д.А. 13:11.
49. Чудеса от Павел и Варнава - Д.А. 14:3.
50. Един куц изцелен - Д.А. 14:10.
51. Нечист дух изпъден - Д.А. 16:18.
52. Павел и Сила избавени - Д.А. 16:25,26.
53. Особени чудеса - Д.А. 19:11,12.
54. Евтих съживен - Д.А. 20:10-12.
55. Ухапване от ехидна направено безвредно - Д.А. 28:5.
56. Поплиевият баща и други изцелени - Д.А. 28:8,9.

< съдържание Буква Ч ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.