< съдържание Буква Ч ^ >

Чист и нечист

В Св. Писание, тези думи често се употребяват в обреден смисъл; Мойсеевият закон ги приспособява към някои животни и към някои човеци в известни случаи - Лев. 11-15гл.; Чис. 19гл.; Вт. 14гл. Още преди потопа различавали чисти и нечисти животни - Бит. 7:2, и този закон се е пазил и по времето на Христос, но Евангелието го е унищожило - Д.А. 10:9-16.

Евреите ставали нечисти по много начини, волно или неволно. За да се очистят от обредните нечистотии, им е било заповядано да се окъпят по веднъж или повече пъти в баня, и да принасят жертви на Бога.

< съдържание Буква Ч ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.